Bosanski Njemacki Engleski
PRIJAVA | REGISTRACIJA
Pružite podršku Udruženju „Plemenito srce“
Pretraga

Vizija

Poštovani, ja sam Mirza Išerić, dipl.scr., predsjednik Omladinskog udruženja “Plemenito srce

Radim u dvije škole u Vogošći kao socijalni radnik. U Srednjoškolskom centru Vogošća i Osnovnoj školi “Zahid Baručija” Vogošća.Sada sam osnovao Udruženje “Plemenito srce” za pomoć socijalno ugroženoj djeci.

Udruženje bi funkcionisalo od: donacija, dotacija, dobrovoljnih priloga, članarina, projekata i akcija. Pomoć bi išla za djecu sa teškom socijalnom situacijom. Djecu koja nemaju jednog ili nijednog roditelja, i djecu kod koje niko u porodici nije u radnom odnosu.

Pomoć bi se sastojala u tome da obezbjedimo tim učenicima užine za školu, školski pribor, ili ako budemo imali mogućnosti da preko Udruženja obezbjedimo stipendije za školovanje.

Zato Vas molim da se pridružite našem udruženju i da postanete član kako bi zajedno mogli pomoći u realizaciji predviđenih projekata za našu djecu BiH.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i drugim zakonskim propisima, a na osnovu svojih programskih ciljeva, radi kojih je ovo Udruženje osnovano.

Osnovni ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja su:

 • Poštivanje prava čovjeka zagarantovanih međunarodnim sporazumima;
 • Pomaganje materijalno ugroženim populacijama;
 • Ostvarivanje pomoći djeci i omladini sa teškom socijalnom situacijom u stvaranju uslova za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu ;
 • Organizovanje humanitarnih akcija različite namjene, kao i drugih aktivnosti i poslova značajnih za Udruženje i njegove korisnike.
 • Prikupljanje materijalno – finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za realizaciju projekata;
 • Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih, sportskih i intelektualnih vrijednosti djece i omladine;
 • Organizovanje tribina, javnih manifestacije, seminara, radionica, edukativno- naučnih kvizova i drugih odgojno obrazovnih manifestacija;
 • Edukacija i rad na promoviranju  zdravog načina života;
 • Promocija i afirmacija međureligijskog dijaloga;
 • Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa;
 • Štampanje i izdavanje letaka, brošura, časopisa i knjiga u interesu Udruženja;
 • Saradnja sa udruženjima i asocijacijama sličnog  programskog opredjeljenja  iz zemlje i inostranstva;
 • Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa;
 • Kvalitetna saradnja sa lokalnim medijima;
 • Praćenje i analiza pojava u društvu i informisanje javnosti o tome;

Svrha djelovanja Udruženja je oživljavanje ljudskih vrijednosti i povečanje kvalitete života svakog čovjeka.
Udruženje uvažava individualne specifičnosti svake pojedine osobe, potiče toleranciju, te pokušava omogućiti djeci i mladima aktivno kreiranje stvari od njihovog interesa.

Udruženje je neprofitabilna organizacija koja se finansira donacijama fizičkih i pravnih lica, članarinom i upisninom svojih članova, dobrovoljnim prilozima i poklonima fizičkih i pravnih lica, dotacijama, a koja može u okviru svojih djelatnosti i programskih ciljeva osnovati subjekt za privredne i druge djelatnosti, pod uslovom određenim zakonom.
Udruženje za vođenje svojih aktivnosti može ostvariti prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih lica iz zemlje i inostranstva.

Pomoć može biti u obliku novčanih sredstava, pokretne i nepokretne imovine i ostalih sredstava.

Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruženje stekne svojim djelovanjem je njegovo vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruženja.

Očekivana dobit od djelatnosti Udruženja jeste veći broj osnažene djece i mladih, više univerzalnih i selektivnih učinkovitih programa prevencije, veča uključenost djece i mladih u vlastiti razvoj, te veća senzibilacija porodice i zajednice za potrebe i probleme djece i mladih.

Udruženje će djelovati u okviru određenih moralnih normi i pravila, poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, slobode izbora, samostalne organizacije u radu, javnosti i demokratičnosti mišljenja, te odgovornosti pojedinca i organizacije rada.

Solution Graphics