Bosanski Njemacki Engleski
PRIJAVA | REGISTRACIJA
Pružite podršku Udruženju „Plemenito srce“
Pretraga

Ko smo mi?

1. Kada je osnovano udruzenje, gdje je bila osnivacka skupstina, koji je tacan naziv udruzenja, ko je predsjednik, potpredsjednik, koliko udruzenje ima clanova?

Osnivačka skupština Udruženja je održana  10. 03. 2011. godine, u prostorijama Udruženja u Vogošći,ul. Omaladinska 46.

Puni naziv Udruženja je OMLADINSKO UDRUŽENJE „PLEMENITO SRCE“.

Na osnivačkoj skupštini su izabrani organi upravljanja (Nadzorni odbor, Upravni odbor i Sud časti), a za Predsjednika  udruženja imenovan je Mirza Išerić, diplomirani socijalni radnik. Trenutno udruženje od dana osnivanja broji oko 24 člana, a s obzirom da je tek osnovano nadamo se još većem broju članova.

2. Koji su prioritetni zadaci udruzenja?

Prioritetni zadaci Udruženja su:

 • Pomaganje materijalno ugroženim populacijama;
 • Ostvarivanje pomoći djeci i omladini sa teškom socijalnom situacijom u stvaranju uslova za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu ;
 • Organizovanje humanitarnih akcija različite namjene, kao i drugih aktivnosti i poslova značajnih za Udruženje i njegove korisnike.
 • Prikupljanje materijalno – finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za realizaciju projekata;
 • Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih, sportskih i intelektualnih vrijednosti djece i omladine;
 • Rad na suzbijanju maloljetničke delinkvencije;
 • Organizovanje tribina, javnih manifestacije, seminara, radionica, edukativno- naučnih kvizova i drugih odgojno obrazovnih manifestacija;
 • Edukacija i rad na promoviranju  zdravog načina života;
 • Promocija i afirmacija međureligijskog dijaloga;
 • Štampanje i izdavanje letaka, brošura, časopisa i knjiga u interesu Udruženja;
 • Saradnja sa udruženjima i asocijacijama sličnog  programskog opredjeljenja  iz zemlje i inostranstva;

3. Od koga sve ocekujete pomoc?

Pomoć očekujemo prije svega od svih ljudi dobre volje, lokalne zajednice, međunarodnih organizacija, privatnih subjekata, kao i svih onih kojima je u cilju da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

4. Imas li konkretnih primjera djece kojoj bi pomogli od prvih sredstava koja pristignu?

Mnogi učenici u našim školama nemaju ni za dnevnu užinu, što bi bio prioritetni cilj, a potom bih pristupili izradi projekata na obezbjeđivanju školskog pribora i udžbenika, kao i pomoći u odjeći ili u hrani djeci i njihovim porodicama, a poslije ako uspijemo prikupiti dovoljno sredstava radili bi različite projekte npr. stipendiranje učenika i dr.

5. Je li bilo do sada nekih aktivnosti, da ste nekome pomogli?

Pošto je Udruženje tek osnovano nismo bili u mogućnosti da realizujemo nijedan projekat. Ali se nadamo da ćeo u skorije vrijeme početi sa realizacijom postavljenih ciljeva i zadataka, što će biti objavljeno i na web stranici koja je trenutno u izradi.

6. Kako ce neko stupiti s vama u kontakt?

Adresa Udruženja je Omladinska 46. Vogošća, e-mail: plemenitosrce@hotmail.com, mips_m@hotmail.com,     edina.delic@hotmail.com, kao i na brojeve telefona 061/702-703  i   061/342-918.

Nazad

Solution Graphics